ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
 • 1. Prevalence of chronic kidney disease in Thai adult population., Chittinandana A, Chailimpamontree W, Chaloeiphap P.
  J Med Assoc Thai. 2006 Aug;89Suppl 2:S112-20.
  PMID:  17044462
 • 2. Continuousveno-venous hemofiltration in Bhumibol Adulyadej Hospital., Chuasuwan A, Gojaseni P, Chittinandana A.
  J Med Assoc Thai. 2006 Aug;89Suppl 2:S86-97.
  PMID:  17044459
 • 3. Probability, predictors, and prognosis of posttransplantation glomerulonephritis., Chailimpamontree W, Dmitrienko S, Li G, Balshaw R, Magil A, Shapiro RJ, Landsberg D, Gill J, Keown PA; Genome Canada Biomarkers in Transplantation Group.
  J Am SocNephrol. 2009 Apr;20(4):843-51. doi: 10.1681/ASN.2008050454. Epub 2009 Feb 4.
  PMID:  19193778
 • 4. Prevalence and risk factors of microalbuminuria in Thai nondiabetic hypertensive patients., Gojaseni P, Phaopha A, Chailimpamontree W, Pajareya T, Chittinandana A.
  Vasc Health Risk Manag. 2010 Mar 24;6:157-65.
  PMID:  20448800
 • 5. Acute kidney injury and its management., Chuasuwan A, Kellum JA.
  ContribNephrol. 2011;171:218-25. doi: 10.1159/000327198. Epub 2011 May 23. Review.
  PMID:  21625115
 • 6. Cardio-renal syndrome type 3: epidemiology, pathophysiology, and treatment., Chuasuwan A, Kellum JA.
  SeminNephrol. 2012 Jan;32(1):31-9. doi: 10.1016/j.semnephrol.2011.11.005. Review.
  PMID:  22365160

 

ผลงานตีพิมพ์ที่มีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ
 • 1. Liver transplantation: current indications and patient selection for adult patients with chronic liver disease., Apiratpracha W, Chailimpamontree W, Intraprasong P, Yoshida EM.
  J Med Assoc Thai. 2008 Oct;91(10):1623-32. Review.
  PMID:  18972909
 • 2. A matched cohort pharmacoepidemiological analysis of steroid free immunosuppression in renal transplantation., Barraclough KA, Landsberg DN, Shapiro RJ, Gill JS, Li G, Balshaw RF, Chailimpamontree W, Keown PA; Genome Canada Biomarkers in Transplantation Group.
  Transplantation.2009 Mar 15;87(5):672-80. doi: 10.1097/TP.0b013e318195aa54.
  PMID:  19295311
 • 3. Prevalence and risk factors of chronic kidney disease in the Thai adult population: Thai SEEK study., Ingsathit A, Thakkinstian A, Chaiprasert A, Sangthawan P, Gojaseni P, Kiattisunthorn K, Ongaiyooth L, Vanavanan S, Sirivongs D, Thirakhupt P, Mittal B, Singh AK; Thai-SEEK Group.|
  Nephrol Dial Transplant.2010 May;25(5):1567-75. doi: 10.1093/ndt/gfp669. Epub2009 Dec 27.
  PMID:  20037182
 • 4. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial., Baigent C, Landray MJ, Reith C, Emberson J, Wheeler DC, Tomson C, Wanner C, Krane V, Cass A, Craig J, Neal B, Jiang L, Hooi LS, Levin A, Agodoa L, Gaziano M, Kasiske B, Walker R, Massy ZA, Feldt-Rasmussen B, Krairittichai U, Ophascharoensuk V, Fellström B, Holdaas H, Tesar V, Wiecek A, Grobbee D, de Zeeuw D, Grönhagen-Riska C, Dasgupta T, Lewis D, Herrington W, Mafham M, Majoni W, Wallendszus K, Grimm R, Pedersen T, Tobert J, Armitage J, Baxter A, Bray C, Chen Y, Chen Z, Hill M, Knott C, Parish S, Simpson D, Sleight P, Young A, Collins R; SHARP Investigators.
  Lancet.2011 Jun 25;377(9784):2181-92. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60739-3. Epub2011 Jun 12.
  PMID:  21663949
 • 5. The changing profile of PD-related peritonitis in Thailand: a single centers experience., Pattanachaiwit N, Gojaseni P, Junrak J, Riengchan P, Pajareya T, Chittinandana A.
  J Med Assoc Thai. 2011 Sep;94Suppl 4:S44-51.
  PMID:  22043566