ไม่มีหมวดหมู่


เจ้าหน้าที่ธุรการ :
คุณกุลกันยา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2534-7939

ที่อยู่ :
หน่วยโรคไต ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
E-mail : nephromedBAH@gmail.com